Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Mayorex , SL

CIF:
B63634539

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Moisès Sumoy Liesa

Email:
lesalzines@bastondeoro.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977251338

Especialitat – Especialidad:
Medicina de família / gerontologia

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Tarragona

Funcions – Funciones:
Atendre les necessitats mèdiques i controls peròdics dels residents de la residència Les Alzines de Tarragona. Coordinar-se amb els serveis públics de salut.

Requisits – Requisitos:
Licenciiat en medicina

Condicions – Condiciones:
Horari: de les 15.30h a les 19.30h de dilluns a divendres. Els matins hi ha unaltre professional de la medicina.
Per les 20h setmanals, s'ofereix entre 23.000 i 25.000 € bruts anuals.