Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Residència de Gent Gran de la Conca de Barberà, residència pública de la Generalitat de Catalunya

CIF

S0811001G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Elena Civit Capdevila

Email

elena.civit@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977861136

Especialitat - Especialidad

Medicina de família o Geriatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Montblanc

Funcions - Funciones

Les pròpies d’una metgessa de residència de gent gran.

Requisits - Requisitos

Tenir la titulació de metge.

Condicions - Condiciones

Fer el relleu de mitja jornada per jubilació parcial de la metgessa del centre, amb opció de jornada complerta a la jubilació total. Sou segons Conveni Laboral de la Generalitat de Catalunya.