Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Unitat Gestió del talent

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 (ext. 3072)

Especialitat - Especialidad

Medicina de l’Educació Física i de l’Esport

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem un/a Metge/essa especialista en Medicina de l’Educació Física i de l’Esport per integrar-se en la Unitat de Medicina de l’Esport (UME) del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. Es tracta d’una unitat especialitzada en patologies relacionades amb activitats esportives, amb un recorregut hospitalari de gairebé vint-i-cinc anys prestant servei a l’Hospital Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú i l’Hospital Comarcal de l'Alt Penedès.

I per què amb nosaltres?

– Desenvoluparàs un treball multidisciplinari tant en l’àmbit de lesions esportives com de l’estudi del rendiment i la fisiopatologia relacionada amb l’activitat física.

– Disposaràs d'equipament per fer les valoracions funcionals a la mateix consulta, com banc proves d'esforç amb gasos i ecògraf musculoesquelètic.

– Trobaràs un bon ambient de treball, formant part d’un equip de professionals on el factor humà i el treball en equip és quelcom prioritari.

– Som una unitat amb acreditació per la formació de residents, amb una gran capacitat de formació interna dels nostres professionals; a més, treballem en col·laboració d'altres serveis intrahospitalaris de forma directa

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

– Acreditació de l’especialitat en Medicina de l’Educació Física i de l’Esport.

– Experiència en lesions i fisiologia.

Es valorarà:

– Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

– Contracte d’Interinatge pendent de convocatòria.

– Retribució salarial segons conveni Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) – Grup 1.

– Jornada completa en horari de tarda, a desenvolupar en les nostres unitats situades a l’Hospital Sant Antoni Abat, de Vilanova i la Geltrú i a l’Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès.

– Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació:

Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 1 de març de 2024.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació:

Les persones interessades hauran d’enviar curriculum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència UME_2_ CSAPG_2023