Objectius:

 • En general, defensar els interessos dels especialistes en Medicina de l’Educació Física i Esport (MEFIDE).
 • Promoció de l’especialitat entre la classe mèdica i la societat en general.
 • Assessorar el Col·legi sobre les tasques derivades de l’exercici professional de la Medicina de l’Esport.
 • Desenvolupar tasques de prevenció i estudis de les funcions orgàniques.
 • Proposar models i calendaris de valoracions funcionals medicoesportives (VFME).
 • Proposar models de Certificats Mèdics d’Aptitud Esportiva (CMAE).
 • Desenvolupar sistemes de diagnòstic i tractament de la patologia relacionada amb la pràctica esportiva.
 • Elaborar un nomenclàtor oficial específic per a l’especialitat MEFIDE.
 • Organitzar activitats de formació en medicina de l’esport i exercici físic saludable.
 • Proposar i participar en l’acreditació i control de centres de medicina de l’educació física i l’esport.
 • Elaborar una base de dades amb els especialistes i centres MEFIDE, en col·laboració amb la Direcció General de Recursos Sanitaris (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya).
 • Oferir informació a les entitats, institucions i societat, en general, sobre els especialistes MEFIDE.
 • Emprendre les accions legals que corresponguin en el cas d’intrusisme professional o de mala praxis.