Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Parc Sanitari Sant Joan de Deu

CIF

R5800646A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Silvia Salvador

Email

parcsanitari.seleccio@sjd.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

936406350

Especialitat - Especialidad

Medicina del Treball

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Atenció a personal intern en matèria de prevenció de riscos i salut laboral

Requisits - Requisitos

Requisits:
 Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Medicina del Treball
 Experiència mínima de dos anys com a metge/ssa del treball en un servei de prevenció i salut laboral
 Experiència en l’ús de programes de gestió en la prevenció de riscos laborals: Preven
CS/32 o similar

Es valorarà:
 Formació en Prevenció de Riscos Laborals
 Coneixements paquet office en especial Excel i anàlisi de dades
 Habilitats: treball en equip, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació impacte/influència
 Experiència en Recerca i Docència
 Coneixements d’anglès

Condicions - Condiciones

Contracte indefinit
Jornada completa
Retribució segons conveni SISCAT