Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

PREVENACTIVA SLU

CIF

B43887629

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Núria Mañá

Email

nmana@spactiva.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

670098744

Especialitat - Especialidad

Medicina del Treball

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

Pròpies del departament de Vigilància de la Salut.

Realitzar revisions mèdiques als treballadors i generació de protocols mèdics i memòries per les empreses.

Requisits - Requisitos

Disposar de l’especialitat en Medicina del Treball.

Condicions - Condiciones

A negociar.