Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
SEM

CIF:
A60252137

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Clara Catibiela i Lara Santana

Email:
selecciosem@gencat.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
677305365

Especialitat – Especialidad:
Medicina Emergències

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Catalunya

Funcions – Funciones:
• És el responsable operatiu de la unitat durant el servei, en compliment de les instruccions encomanades des de la Central de Coordinació.
• És el responsable assistencial del pacient durant tot el procés (assistència, trasllat i trànsfert), d’acord amb la Guia d’urgències i emergències del SEM i els procediments operatius establerts.
• Es responsabilitza de la informació a familiars, o tutors del pacient, i de la transferència de la informació del pacient a l’hospital receptor.
• Participa, amb la resta de l’equip assistencial, en la responsabilitat de l’escolta permanent dels comunicats de la Central de coordinació sanitària (pels sistemes de telecomunicacions establerts pel SEM, radiocomunicacions i via telefònica).

Requisits – Requisitos:
• Títol de Llicenciat/ada en Medicina i Cirurgia.
• Títol d’Especialitat mèdica, d’acord amb el que estableix el R.D. 853/1993 de 4 de juny (no exigible als metges/ses que hagin obtingut el títol de Llicenciat abans de l’1/01/1995).
• Experiència laboral prèvia en serveis hospitalaris o extrahospitalaris d’urgències, emergències, crítics, reanimació, … (mínim 2 anys en funcions de metge/ssa assistencial).
• Aptitud psicofísica per treballar en una unitat mòbil.
• Coneixement suficient per a la comunicació oral i escrita, en Català i Castellà. Es valoraran titulacions oficials.

Condicions – Condiciones:
• Si t’interessa aquesta posició i formar part de la borsa de treball envia’ns el teu CV a selecciosem@gencat.cat, omple el formulari https://forms.office.com/r/VQyeys5nW8 ens posarem en contacte amb tu.