Funcions: Metge d’Urgències Hospitalàries

Requisits:

  • Posseir el títol d’especialista en Ciències de la Salut, en qualsevol especialitat. En el cas que s’hagi obtingut la titulació a l’estranger, serà preceptiu el document acreditatiu que la mateixa es troba homologada a Espanya.
  • Tenir la nacionalitat espanyola, o qualsevol altra a què les normes de l’Estat atribueixin iguals drets a efectes laborals.

Oferim:

  • Empresa: Hospital General Universitari d’Alacant (HGUA) de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana. Servei d’Urgències Generals.
  • Localitat de el lloc de treball: Alacant, ciutat. Espanya.
  • Descripció: contractació estable a jornada completa i guàrdies presencials.
  • Durada de l’contracte: Contracte de 6 mesos, des del 1 de Juliol al 31 de Desembre de l’any 2020.
  • Dedicació horària: mixta (ordinària + guàrdies).
  • Salari brut: més de 2000 euros.

Contacte: Dr Pere Llorens

Telèfon: 965 933 000

Email: llorens_ped@gva.es