Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

EL PLA SERVEIS MEDICS,S.L.

CIF

B55535579

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

NEUS FERRE

Email

muntanera@hotmail,com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

629-378966

Especialitat - Especialidad

MEDICINA FAMILIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA

Funcions - Funciones

Propias de la especialidad

Requisits - Requisitos

Licenciado/a en Medicina

Condicions - Condiciones

A concretar en la entrevista