Funcions:

Integrar-se en un equip d’atenció primària urbà. Cartera de serveis pròpia de medicina de família, abordatge multidisciplinari i integrat.

Requisits:

  • Disposar de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària o equivalent, obtinguda o homologada a Espanya.
  • Posseir pensament analític, habilitats de comunicació, de gestió de conflictes i empatia.
  • Coneixements en gestió clínica i protocols d’atenció primària.
  • Capacitat per treballar en equip, amb orientació a resultats i metes comunes.
  • Qualitats personals per a l’atenció a les persones i la integració en equips de treball: implicació, compromís, solidaritat, motivació.

Oferim:

Vinculació: Un cop superat el període de prova, interí.

Jornada completa, de dilluns a divendres, alguns dies de matí i altres de tarda (a negociar segons disponibilitat). El torn de matí de 08:00 a 15:00 i el de tarda de 13:00 a 20:00.

Pla d’acollida amb formació bàsica (programes informàtics, organització, circuits) i avançat (desenvolupament personalitzat de l’perfil competencial).

Remuneració:

39.850 € bruts anuals + complements + productivitat + guàrdies (voluntàries). Abstenir persones sense experiència en Atenció Primària.

Persona de contacte:

Raquel Ortega Gonzalez

Telèfon:

675781625
E-mail:

direaplallagosta.ics@gencat.cat