Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Institut Català de la Salut

CIF:
Q5855029D

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Ana Torres Risco -Unitat Recursos Humans Primària Tarragona

Email:
gestiopersonalprimaria.tgn.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977253174

Especialitat – Especialidad:
Medicina Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Cornudella de Montsant

Funcions – Funciones:
Lloc: facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària

Requisits – Requisitos:
Requisits: Títol en medicina i especialitat familiar i comunitària

Condicions – Condiciones:
Horari: 37,5 hores setmanals + urgències d'atenció continuada
Remuneració: segons taules retributives
Duració: contracte d'1 any + interinitat