Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA (HOSPITAL UNIVERSITARI D'IGUALADA)

CIF

Q0801091J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

CRISTINA MIRANDA REY

Email

cmiranda@csa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938075531

Especialitat - Especialidad

MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

IGUALADA (BARCELONA)

Funcions - Funciones

Formarà part del Servei d’Urgències amb més de 60.000 Urgències anuals i línies assistencials diferenciades de Medicina/Cirurgia, Traumatologia, Pediatria i Ginecologia i que disposa també d’una unitat d’observació de 8 llits. El Servei disposa de molt bona dotació tecnològica i de Base SEM per assistència prehospitalària i pel trasllat interhospitalari del pacient.

Sota la dependència del Cap de Servei, es responsabilitzarà de l’Atenció als pacients amb efectivitat i d’acord amb els procediments i guies establertes al Servei. Col·laborarà i interactuarà amb els altres professionals del servei i de la resta de l’Hospital, en la creació, avaluació o modificació de protocols, guies clíniques i treballs clínics. Tanmateix, participarà en la formació dels residents que facin la rotació en el Servei.

Requisits - Requisitos

Els/les candidats/es hauran de complir el requisit de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia, disposar del títol d’especialista preferiblement en Medicina Interna o Medicina Familiar o Comunitària (via MIR o disposar de la corresponent homologació) o que acreditin experiència en l’àmbit d’urgències.
Es valorarà:
• Experiència en servei d'urgències, emergències (SEM), medicina interna o atenció primària.
• Màster en emergències/urgències
• Formació contínua complementària.
• Capacitat de treball en equip.

Condicions - Condiciones

S'ofereix: Contracte laboral a jornada completa o parcial amb jornades de 12 hores en torn de Dia o Nit, adaptable. Formació continuada interna i externa. Participació activa en les diferents comissions de l’hospital. Carrera professional. Conveni d’aplicació de la Sanitat Concertada.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat, indicant referència Urgències.