Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí

CIF

Q5850005I

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Andrea Sánchez Chamorro

Email

seleccio@tauli.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93 723 10 10

Especialitat - Especialidad

Medicina Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Sabadell

Funcions - Funciones

METGE/METGESSA ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

Grup professional 1.2: Personal Sanitari

Requisits - Requisitos

Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia.

Títol d’especialista en Medicina Familiar i Comunitària.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

Incorporació immediata a l’equip de treball de l’àmbit d’Atenció Primària del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí:

Condicions a valorar:

Teletreball o treball en remot disponible.

No atenció continuada.

Possibilitat opcional de fer guàrdies a urgències hospitalàries o CUAP.

Flexibilitat horària per conciliació.

Formació continuada dins de l’horari.

Possibilitat d’exercir docència, de realitzar recerca i rotacions en altres serveis.

Pla i Programa de Benestar laboral propi.

Bon ambient de treball i molt bon suport assistencial.