Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Institut Català de la Salut

CIF

Q5855029D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Gemma Puig

Email

gpuig.apms.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

687295195

Especialitat - Especialidad

Medicina Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Funcions - Funciones

Les pròpies de l’Atenció Primària de Salut

Requisits - Requisitos

Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris) i títol especialista en Medicina Familiar i Comunitària.

Experiència aportada en l’àmbit de l’atenció primària i capacitat de treball en equip, ganes d’ aprendre i d’innovar

Condicions - Condiciones

– Interinitat per a Metge/ssa de Família per vacant per jubilació

– Retribució salarial ICS

-Jornada completa

-Torn de treball lliscant

-Incorporació en contracte d’ interinitat el 2 de Juliol 2023 , però pot ser immediata en contracte d’eventual (provisional fins inici d’ interinitat)

Com és l’Equip?

-Treball amb model UBA 2 ja implementada ( infermeria i medicina comparteixen els mateixos usuaris amb una visió integral). Hem iniciat el desplegament del model UBA 3 el mes d’ Abril (incorporem administratiu de referència a la UBA).

Som un equip sanitari estructurat en 15 metges/esses i 15 infermers/eres , 4 TCAIS, 1 Treball Social , 1 Odontòloga, 1 Higienista Dental , 1 Fisioterapeuta , 1 Psicòloga ( REBEC) i 1 Nutricionista, que treballem dins d’un mateix centre.

– Treballem dins el Model de Gestió Infermera de la Demanda implementat

– Treballem per projectes en grups de millora multidisciplinaris i comissions de treball

– Dins la Cartera de Serveis realitzem : infiltracions , Crioteràpia, MAPA , Doppler ITB Espirometries.

– Desenvolupem següents Línies Estratègiques:

1. Qualitat i Seguretat del Pacient i Millora Contínua

2. Accessibilitat , Continuïtat i Qualitat Assistencial

3. Treball Social i Atenció a la Comunitat

4. Innovació i Desenvolupament Professional