Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Institut Catala de la Salut

CIF

Q5855029D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Gemma Puig Ponsico

Email

gpuig.apms.ics@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

687295195

Especialitat - Especialidad

Medicina Familiar i Comunitària

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Vilanova i la Geltrú . L’ Equip d’ Atenció Primària SANT JOAN (Vilanova i la Geltrú) de l’Institut Català de la Salut

Funcions - Funciones

-Experiència en l’àmbit de l’atenció primària i capacitat de treball en equip, ganes d’ aprendre i d’innovar.

Requisits - Requisitos

Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris) i títol especialista en Medicina Familiar i Comunitària

Condicions - Condiciones

– Interinitat per a Metge/ssa de Família per vacant

– Retribució salarial ICS

-Jornada completa

-Torn de treball lliscant

-Incorporació en contracte d’ interinitat el Gener del 2024 , però pot ser durant el mes de Desembre com a contracte de reforç (provisional fins inici d’ interinitat)

Com és l’Equip?

Treballem amb model UBA 3 (infermeria i medicina comparteixen els mateixos usuaris amb una visió integral amb administratiu de referència a la UBA).

Som un equip sanitari estructurat en 15 metges/esses i 15 infermers/eres , 4 TCAIS, 1 Treball Social , 1 Odontòloga, 1 Higienista Dental , 1 Fisioterapeuta , 1 Psicòloga ( REBEC) i 1 Nutricionista, que treballem dins d’un mateix centre.

El CAP Sant Joan té Equip Pediàtric que lidera la Direcció de EQUIP de Perdiatria del Garraf.

Treballem dins el Model de Gestió Infermera de la Demanda implementat en la seva totalitat i amb molt bons resultats.

Treballem per projectes en grups de millora multidisciplinaris i comissions de treball.

Dins la Cartera de Serveis realitzem : infiltracions , Crioteràpia, MAPA , Doppler ITB Espirometries i el proper any 2024 obrirem la consulta de Cirurgia Menor

Desenvolupem següents Línies Estratègiques:

1. Qualitat i Seguretat del Pacient i Millora Contínua

2. Accessibilitat , Continuïtat i Qualitat Assistencial

3. Treball Social i Atenció a la Comunitat

4. Innovació i Desenvolupament Professional