Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Alt Penedès Garraf

CIF

Q 5856380 J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Marta Blanco

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025 (ext. 3072)

Especialitat - Especialidad

Medicina física i Rehabilitació

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Pròpies del servei de Rehabilitació.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina.
– Especialista en Medicina Física i rehabilitació via MIR (homologació i permís de treball
en el cas de professionals extracomunitaris).
– Orientació preferent a tasca assistencial.
– Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

– Contractació pendent de convocatòria
– Retribució salarial segons conveni SISCAT.
– Jornada a temps complet, dedicació màxima 1688 hores anuals
– Incorporació immediata.
– Formació continuada i carrera professional.