Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
EDP SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF:
Q4300351F

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Joan Romera

Email:
joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977312228

Especialitat – Especialidad:
MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
REUS

Funcions – Funciones:
Es valorarà:
• Títol de metge/essa especialista en Medicina Física i Rehabilitació en procés de homologació per el Ministeri competent.
• Experiència laboral en valoració de la discapacitat.
• Experiència laboral com a metge/essa adjunt/a especialista en medicina física i rehabilitació en l’àmbit hospitalari.
• Formació addicional específica per al lloc de treball. Inclòs de l’especialitat en altres països (Indicant hores)
• Experiència docent i investigadora.

Es busca un/a professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equips multidisciplinaris..

Requisits – Requisitos:
• Llicenciatura o grau en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Medicina Física i Rehabilitació. Ambdós títols expedits per una Universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions – Condiciones:
S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa.
• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a http://app.borsadetreball.grupsagessa.cat a l’apartat “Borsa de treball EDP Reus” i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3.Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA REHA 01 22

Termini de presentació de sol•licituds: 27 de febrer de 2022