Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Centre Mèdic Pistes d’Esquí de Pal

CIF

081071T

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Carme Mombiedro Castellarnau

Email

cmombiedro@gmail.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

00376 330325

Especialitat - Especialidad

Medicina General

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Andorra

Funcions - Funciones

Treballar en Centre Mèdic a peu de pistes d’esquí com a Metge d’urgències Generals i Traumatològiques

Requisits - Requisitos

Experiència en Medicina d’Urgències Generals i Traumatològiques

Condicions - Condiciones

S’ofereix feina per a 2, 3, 4 o 5 díes a la setmana

Jornades de 8h (de 9h a 17h)

Des del 15 de desembre al 31 de març

Ampliable a les següents temporades d’esquí (24/25, 25/26 i 26/27)