Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

POSIT SALUT

CIF

B-55554620

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

POSIT SALUT

Email

administracion@mandragorasalud.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977360049

Especialitat - Especialidad

MEDICINA GENERAL

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Cambrils

Funcions - Funciones

Atenció de pacients mitjançant cita prèvia i revisions mèdiques

Requisits - Requisitos

Llicenciat en medicina o homolagació

Condicions - Condiciones

Jornada completa o parcial segons disponibilitat del metge