Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

generalitat de catalunya

CIF

S0811001G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Antonia Escobar Ferrate

Email

antoniaescobar@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

636436368

Especialitat - Especialidad

medicina general/geriatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

reus

Funcions - Funciones

es necessita persona llicenciat/da en medicina , preferiblement amb experiència en geriatria per a la Residència de la Gent Gran de Reus per cobrir amb contracte de relleu per jubulació parcial el 50% de la jornada (jornada compactada) durant 3 anys

Requisits - Requisitos

ser llicenciat/da en medicina

Condicions - Condiciones

contracte de relleu durant 3 anys amb jornada compactada