Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

ASSOCIACIÓ MÈDICA I PSICOTÈCNICA BONET, S.L.

CIF

B-43806751

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

RAMON BONET

Email

info@psicomedicabonet.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977215758

Especialitat - Especialidad

Medicina General

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS – TARRAGONA

Funcions - Funciones

Metge/metgessa per a revisions mèdiques.

Requisits - Requisitos

Títol de grau/llicenciat/doctor homol.logat a España

Permís de residència i treball a España

Col.legiat/ada

Condicions - Condiciones

Contracte indefinit.

Jornada completa o parcial.

Horari d’oficina.