Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

ASOCIACIÓ MÈDICA I PSICOTÈCNICA BONET , S.L.P.

CIF

B-43806751

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Sr. Joan Ramon Bonet

Email

info@psicomedicabonet.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977215758

Especialitat - Especialidad

Medicina General

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS – TARRAGONA

Funcions - Funciones

Metge/Metgessa de reconeixements mèdics

Requisits - Requisitos

Títol de Medicina homol.logat a España

Permisos de residència i treball a España en vigor

Col.legiat

Condicions - Condiciones

Segons conveni sanitari