Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CLECEVITAM

CIF

A87045456

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

LICINIA JIMENEZ

Email

ljimenez@clece.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

933036864

Especialitat - Especialidad

MEDICINA GENERAL

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

TARRAGONA

Funcions - Funciones

Professional en Medicina- Centre Residèncial, per a Gent Gran.
• Atendre les necessitats assistencials dels residents.
• Realitzar els exàmens mèdics, diagnòstics, prescriure els tractaments necessaris en cada cas.
• Realitzar el reconeixement mèdic a cada nou resident, emplenar la corresponent historia metgessa i certificacions professionals, la rehabilitació necessària i el tractament a seguir si fa falta.
• Prescriure les teràpies preventives, assistencials, de rehabilitació i funcionals dels residents del Centre.
• Dirigir el programa de mobilització i rehabilitació dels residents, realitzant el seguiment i avaluant els programes conjuntament amb l'equip tècnic del centre.
• Assistir al personal destinat al centre en els casos de necessitat d'urgència.
• Responsabilitzar-se de les derivacions al centre hospitalari o de salut, segons els casos més greus.
• Informar sobre l'estat de salut dels residents.

A l’atenció de Licinia Jimenez ljimenez@clece.es

Requisits - Requisitos

Valorable formació en geriatria.
Valorable un any experiència en lloc similar.

Condicions - Condiciones

• Jornada Laboral: Parcial 20 hores setmanals.
• Horari: De dilluns divendres 4h diàries a concretar segons disponibilitat.
• Tipus de contracte: Indefinit
• Salari: 25.000 € bruts anuals x 14 pagues
• Incorporació immediata.