Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

ASOCIACIÓ MÈDICA I PSICOTÈCNICA BONET , S.L.P.

CIF

B-43806751

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

RAMON BONET

Email

info@psicomedicabonet.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977215758

Especialitat - Especialidad

Medicina General

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona – Reus – Valls

Funcions - Funciones

Revisions Mèdiques per a permisos de conduir, llicències d’armes, revisions esportives,…

Requisits - Requisitos

Permís de residència i treball a España
Títol de llicenciat, doctor o grau en Medicina.

Condicions - Condiciones

Salari segons conveni.
Contracte indefinit.
Jornada completa o pssibilitat de mitja jornada.