Se sol·liciten metges per realitzar assistència mèdica a domicili per a companyies d’assegurança nacionals i de turisme. Treball complementari al principal, totalment optatiu i per realitzar en el seu temps lliure, al metge se li dirà per cobrir serveis a la zona on resideix i voltants sempre pactat amb anterioritat. Flexibilitat horària subjecta a la disponibilitat del metge. Es paga per visita mèdica realitzada.

Requisits:

  • Col·legiat.
  • Vehicle.
  • Responsabilitat civil.
  • Certificat de delictes de naturalesa sexual. (Treballar amb nens)

Oferim: 

  • Contracte mercantil de serveis professionals.
  • Indefinit.
  • Ingrés extra rendibilitzant els temps lliures.

Contacte: Asmed Peninsular

Telèfons: 960 011 950 – 662 678 351

Email: asistencial@asmedmedical.com