Funcions:

 • Seguiment de l’evolució dels residents d’un centre geriàtric.
 • Visites programades de patologies agudes i cròniques.
 • Revisió i actualització de tractaments mèdics.
 • Participació en reunions periòdiques amb l’equip tècnic de centre residencial.
 • Col·laboració amb Equip d’Atenció de Residents (EAR) en el seguiment dels residents.

Requisits:

 • Titulació en Medicina (valorable experiència en Geriatria).
 • Aptitud i actitud en les relacions amb persones d’avançada edat.
 • Capacitat d’organització i treball en equip.
 • Coneixements bàsics a nivell d’usuari en informàtica (maneig de correu electrònic, processador de text, etc)

Oferim:

 • Lloc de treball de 20-25 hores setmanals, si pot ser de matins amb possibilitat d’horari flexible.
 • Molt bon ambient de treball.
 • Formació en l’exercici de les funcions dins de la residència.
 • Salari a convenir amb Direcció de el Centre Geriàtric.

Altres dades d’interès:

Residencia Novallar de Mediona
C/ del Fútbol s/n 08773 La Font del Bosc (Barcelona)

Contacte: Myriam Fraga Angulo

Telèfon: 938 178 700

Email: directora.mediona@novallar.org