Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

MEDICINA I CIRURGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:
• Titulació de Metge/essa Especialista en Psiquiatria o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat de Psiquiatria durant l’any 2024.
• Experiència laboral acreditada com metge/essa en l’àmbit de les Addiccions, Salut Mental i altres addiccions comportamentals .
• Formació en psicoteràpia individual, de grup i en Teràpia Sistèmica
• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores).
• Experiència docent i investigadora.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia.
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa.
• Retribució competitiva segons conveni colectiu.
• Incorporació immediata.
• Possibilitat d’incorporació a activitats docents universitàries i a activitats de recerca.


Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació de l’interessat/ada).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA AD 08 23

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2023