Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Unitat Gestió del Talent_Marta Blanco

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93.893.00.25 (ext. 3072)

Especialitat - Especialidad

Medicina Intensiva

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

Cerquem un/a Metge/essa especialista en Medicina Intensiva per incorporar-se al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf és una entitat pública creada el dia 1 d’abril de 2019, que integra els recursos sanitaris de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats sanitàries i socials de la nostra població de referència mitjançant l’execució d’activitats hospitalàries assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació.Està constituït per l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (Vilafranca del Penedès), l’Hospital R. Sant Camil (Sant Pere de Ribes), l’Hospital Sant Antoni Abat i el Centre d’Atenció Primària de Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú).

I per què amb nosaltres?

– Trobaràs un bon ambient de treball, formant part d’un equip cohesionat, jove i dinàmic.

– Desenvoluparàs les teves funcions en un servei amb diversos projectes en marxa, com ara:

o La digitalització de la Unitat de Cures Intensives

o Participació activa a nivell de docència de residents i pregrau

o Projectes futurs com el d’Unitat de Simulació Clínica.

– Tindràs un pla de formació continuat al servei

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

– Acreditació de l’especialitat en Medicina Intensiva via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:

– Capacitat de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones

Oferim:

– Contracte d’interinatge pendent de convocatòria.

– Retribució salarial segons conveni de Sanitat Concertada de Catalunya (SISCAT) – Grup 1.

– Jornada completa (1688 hores anuals).

– Incorporació immediata.

Període de presentació de candidatures i documentació:

Des del dia següent a la publicació del present anunci fins 22 de març de 2024.

Mitjà de presentació de la documentació:

Les persones interessades hauran d’enviar curriculum vitae a convocatories@csapg.cat, indicant la referència UCI_CSAPG_2023.