Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Crispi

Email

dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

661742738

Especialitat - Especialidad

Medicina Intensiva

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Per a UCI mèdica i quirúrgica de qualsevol especialitat

Requisits - Requisitos

• Metge especialista via MIR o homologat a Espanya.

• Es pot valorar resident que finalitzi enguany.

Condicions - Condiciones

• Contractació laboral estable

• Horari a negociar segons jornada pactada.

• Salari segons conveni propi amb reconeixement de carrera professional.

• Incorporació a hospital amb activitat docent i recerca clínica.