Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Integral

CIF

Q5856254G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Selecció

Email

seleccio@csi.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

000000000

Especialitat - Especialidad

Medicina Intensiva

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Dirigir l’activitat assistencial, docent i de recerca del servei, en el marc de l’estratègia del CSI, aconseguint un servei de qualitat integrat per professionals preparats i motivats en cada una de les tres activitats, obtenint uns resultats òptims en termes de qualitat, quantitat, temps i cost.

Requisits - Requisitos

Titulació requerida

Grau universitari de Medicina o equivalent en anteriors sistemes educatius.

Especialitat mèdica en medicina intensiva.

Nivell C de Català.

Experiència

Experiència mínima de 5 anys com a facultatiu/iva adjunt/a de Medicina intensiva, cap clínic o cap d’unitat.

Competències

Treball en equip, orientació a l’assoliment, comprensió interpersonal, orientació al client/usuari, adquisició, transmissió i utilització de coneixements i lideratge i gestió d’equips.

Condicions - Condiciones

El Consorci Sanitari Integral convoca un lloc de treball de facultatiu/iva adjunt/a amb assignació de càrrec de Cap de Servei de Medicina Intensiva. Contracte indefinit amb període de prova de 4 mesos en el Complex Hospitalari Moisès Broggi.