Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

CIF

G59780494

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Noe Pitarque

Email

convocatoriesfacultatius@santpau.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93.556.55.98

Especialitat - Especialidad

Medicina Intensiva

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Les pròpies del lloc de treball

Requisits - Requisitos

 Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia

 Títol d’especialista en Medicina Intensiva

Condicions - Condiciones

 Categoria: Adjunt/a

 Contractació indefinida en jornada a temps complet

 Horari planificat en torn de matí, tarda, nits i festius en el Servei de Medicina Intensiva

 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.