Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

USP Instituto Dexeus SA

CIF

A08241572

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Isabel Rodrigo

Email

isabel.rodrigo@quironsalud.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

932274747

Especialitat - Especialidad

Medicina Intensiva

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona

Funcions - Funciones

Atenció continuada dels pacients ingressats a la unitat per assegurar la continuïtat assistencial.
Treball en equip i atenció multidisciplinar al pacient crític/semicrític d’altres àrees de l’hospital.
Orientació al pacient i el seu entorn.
Realitzar i assistir sessions clínques.

Requisits - Requisitos

Llicenciatura/Grau en Medicina i Especialitat en Medicina Intensiva via MIR, o
Titulació homologada equivalent.

Condicions - Condiciones

Contractes laborals d’atenció continuada a jornada completa o parcial segons les teves necessitats.
Retribució per damunt del Conveni vigent.
Actualització de coneixements i formació continuada.
Participació en comissions i comitès assistencials per desenvolupar àrea d’expertessa.
Incorporació flexible.