Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS

CIF:
G08264087

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Cristina Sobrerroca

Email:
seleccio@fphag.org

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
93.8425027

Especialitat – Especialidad:
Medicina Intensiva

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
GRANOLLERS

Funcions – Funciones:
• Atendre a als pacients ingressats a la Unitat de Cures intensives i de semicrítics.
• Fer la valoració de pacients consultats pel servei d'urgències i les plantes d’hospitalització.
• Atendre les aturades cardiorespiratòries intrahospitalàries.
• Atendre els pacients politraumatitzats.
• Realitzar i assistir a sessions clíniques.
• Participar en comissions i comitès assistencials

Requisits – Requisitos:
• Grau o Llicenciatura en Medicina i cirurgia amb l’especialitat de Medicina Intensiva via MIR.

Es valorarà:
• Disposar d’experiència assistencial en l’especialitat.
• Interès en la docència i en la recerca.

Condicions – Condiciones:
• Contracte laboral indefinit.
• Retribució competitiva i d’acord amb els paràmetres del centre.
• Integració a un servei en creixement i en procés d’ampliació.
• Accés a àmbits de recerca i docència