Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Hospitalari de Vic

CIF

Q5856102H

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ariadna Bigas

Email

seleccio@chv.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

936939262

Especialitat - Especialidad

Medicina Intensiva o Anestesiologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Vic

Funcions - Funciones

Funcions pròpies de l'especialitat dins l'àmbit hospitalari.

Requisits - Requisitos

Consorci Hospitalari de Vic està cercant un/a Metge/ssa especialista en medicina intensiva o anestesista.

Es tracta d'una UCI de 12 llits polivalent amb coronària integrada, en un centre sense Neurocirurgia ni Cirurgia cardíaca, que atén una població de referència de 162.000 habitants, amb un predomini de pacients crítics (35% pacients ventilats i 30% pacients amb xoc sèptic).

Es requereix:

Títol d'especialista medicina intensiva o anestesista obtingut via MIR
Perfil competencial en treball en equip, comunicació i empatia, orientació a resultats, presa de decisions i adaptació al canvi i flexibilitat

Es valorarà:

La formació assolida durant la residència.
L'experiència professional.
Aspectes en àrea de transferència del coneixement: títol doctor o en procés, activitats de recerca, docència i innovació
Coneixement idioma anglès amb acreditació.Interessats/des enviar el curriculum a seleccio@chv.cat o trucar al telèfon 93.693.92.62 abans del 31 de març.

Condicions - Condiciones

S'ofereix:

Contractació indefinida a jornada completa. Possibilitat d'altres percentatges de dedicació i distribució horària segons necessitats del professional.
Retribució segons Conveni d'aplicació de l'entitat.
En el supòsit que la incorporació fos via MIR d'anestesiologia s'ofereix la possibilitat de compaginar l'activitat d'UCI amb activitat al servei d'Anestèsia.
Col·laboració en la formació de M.E.F. d'acord a programa docent acreditat
Accés a col·laboració docent amb la Universitat de Vic-UCC i la Facultat de Medicina.
Recerca amb finançament públic i privat.

Interessats/des enviar el curriculum a seleccio@chv.cat o trucar al telèfon 93.693.92.62 abans del 31 de març.