Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

XARXA SANITÀRIA I SOCIAL I DOCENT DE STA.TECLA

CIF

V43661883

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

ANA FLORES MOYA

Email

anaflores@xarxatecla.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

618454635

Especialitat - Especialidad

MEDICINA INTERNA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BAIX PENEDÈS- TARRAGONÈS

Funcions - Funciones

Necessitem incorporació d'un facultatiu especialista en Medicina Interna via MIR , per l´HOSPITAL COMARCAL DEL VENDRELL,al seu equip assistencial integrat per 9 membres. L’activitat es desenvoluparia a l'àrea d'hospitalització d'aguts, suport al servei d'urgències, consultes externes pròpies de l'especialitat i monogràfiques ( malaltia tromboembòlia, unitat d'insuficiència cardíaca, risc cardiovascular, patologia autoimmune o infeccioses) i proper projecte d’Hospital de dia d’insuficiència cardíaca.

Es facilitarà la formació continuada i la col·laboració en la creació i actualització de protocols, participació en les diferents comissions de l'Hospital i nous projectes així com en la docència i formació de metges residents de Medicina Familiar i Comunitària.

Requisits - Requisitos


• Títol d'especialista via MIR en Medicina Interna

Condicions - Condiciones

• Contracte INDEFINIT

• Incorporació immediata

• Jornada completa: 1688 h/ any

• Retribució de Facultatiu Especialista segons conveni SISCAT

• Jornada de matins, en horari de 8 a 15.30 h i de 1 tarda 14 a 21h de forma rotatòria, aproximadament 3 tardes al mes.

• Guàrdies: presència diürna (de 8 a 20h) els caps de setmana i festius

• Formació continuada i carrera professional

• Possibilitat d'allotjament sense cost els dos primers mesos