Funcions: Les pròpies d’un especialista de medicina interna d’un hospital comarcal.

Requisits: Els/Les candidats/es hauran de complir els requisits de llicenciat/da o grau en Medicina i Cirurgia i disposar del títol d’especialista en Medicina Interna (preferentment via MIR).

Es valorarà:

  • Experiència demostrable en pacients hospitalitzats en serveis de Medicina Interna.
  • Formació contínua complementària.
  • Capacitat organitzativa i de recerca.
  • Capacitat de treball en equip.
  • Coneixements del programa SAVAC.
  • Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions.

Oferim: Contracte laboral a jornada completa, incorporació immediata, carrera professional segons Conveni de la Sanitat Concertada.

Les dades dels/les candidats/es seran tractades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de dades de caràcter personal.

Candidats/es interessats/des: Enviar CV a rrhh@csa.cat indicant referència MI. Data límit de presentació de candidatures el 7 de juliol de 2020. 

Contacte: Cristina Miranda

Telèfon: 938 075 531

Email: rrhh@csa.cat

Arxiu PDF amb tota la informació