Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari Integral

CIF

Q5856254G

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Área de selecció

Email

seleccio@csi.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

935531200

Especialitat - Especialidad

Medicina Interna

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Barcelona – Sant Joan Despí

Funcions - Funciones

– Funcions a realitzar: activitat assistencial d’hospitalització, consultes externes i/o activitat d’hospital de dia de medicina interna.

Requisits - Requisitos

– Grau universitari en medicina i especialitat en Medicina interna via MIR.

Condicions - Condiciones

– Contracte de llarga durada pendent de convocatòria.
– Jornada completa en torn de matí i una tarda a la setmana més guàrdies d’atenció continuada.
– Retribució segons conveni SISCAT.
– Incorporació immediata a un equip assistencial i docent amb unitats funcionals i àrees de coneixement consolidades i ben definides.
– Desenvolupament professional i formació continuada.