Funcions: 

 • Atenció del pacient mèdic hospitalitzat i ambulatori d’acord amb la distribució de tasques que defineixi el Cap de Servei de Medicina Interna.
 • Coordinació i lideratge de l’equip PROA hospitalari i territorial i totes les tasques relacionades (política d’antimicrobians, VINCAT, etc.).
 • Col·laboració en la roda de guàrdies del servei de Medicina Interna.
 • Participació en les Comissions Clíniques, sessions formatives i activitats de docència de la pròpia institució i dels centres de referència.

Requisits:

 • Títol de Llicenciat/da en Medicina i Cirurgia.
 • Títol d’especialitat en Medicina Interna via MIR o corresponent Homologació.

S’ofereix:

 • Contractació Indefinida, 100% de jornada amb període de prova de 4 mesos.
 • Retribucions segons el II Conveni del Hospitals d’Aguts Concertats amb el Servei Català de la Salut.

Dades d’interès:

Es valorarà:

 • Experiència com a metge/-ssa adjunt de medicina interna i expertesa en malalties infeccioses.
 • Capacitat de treball en equip i flexibilitat per adaptar-se als canvis. Orientació a la millora contínua.
 • Iniciativa per impulsar projectes i participar en aquest procés de transformació.
 • Interès per a la docència i la recerca.

Entitat/Proveïdor/Empresa:

SALUT CATALUNYA CENTRAL – HOSPITAL DE BERGA

CIF:

Q0802284J

Persona Responsable de l’oferta:

MARIONA MORERA

Telèfon de contacte:

938243401

Email:

convocatories@hsb.cat

Arxiu PDF amb tota la informació