Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SANT HOSPITAL

CIF

Q2500012F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

GEMMA NADAL MOLLÓ

Email

rh@fsh.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973350050

Especialitat - Especialidad

MEDICINA INTERNA – GERIATRA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

CATALUNYA

Funcions - Funciones

METGE DEL SERVEI DE LA UNITAT SÒCIOSANITÀRIA

Formarà part de la Unitat Sociosanitària, en dependència del Cap de Servei.

Requisits - Requisitos

Es requereix:
1. Llicenciatura en Medicina i Cirurgia
2. Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària, Geriatria ó Medicina Interna
3. Es valorarà titulació via MIR
4. Experiència en pacient fràgil, crònics complexes i pal·liatius
5. Coneixements informàtics a nivell d’usuari

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte Indefinit
• Reconeixement Carrera Professional
• Salari segons Conveni
• Jornada completa
• Incorporació immediata
• Bon ambient de treball
• Formació continuada
• Equip cohesionat i col·laborador
• Entorn amb alta qualitat de vida
Interessats enviar C.V. detallat a rh@fsh.cat abans del 23/06/2022
Web: www.fsh.cat