Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Clinica Ğirona

CIF

A17001025

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

E VA PALAU GIL

Email

direcciomedica@clinicagirona.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972010304

Especialitat - Especialidad

MEDICINA INTERNA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

GIRONA

Funcions - Funciones

Adjunt de Medicina Interna.

Integració al equip de medicina Interna de Clinica Girona, essent responsable dels pacients ingressats, fent seguiment a consultes externes i cobrin guardies localitzables.

Requisits - Requisitos

Títol homologat de Medicina Interna

Condicions - Condiciones

Incorporació immediata