Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
SALUT TERRES DE L'EBRE

CIF:
Q4300352D

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
RECURSOS HUMANS

Email:
recursoshumans.hcme.ste@gencat.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977044838

Especialitat – Especialidad:
MEDICINA INTERNA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
HOSPITAL COMARCAL DE MORA D'EBRE

Funcions – Funciones:
metge adjunt

Requisits – Requisitos:
Es requereix:
• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Es valorarà:
• Experiència laboral com metge/essa especialista en Medicina Interna en l’àmbit hospitalari.
• Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits).
• Capacitat de treball en equip.
• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
• Disponibilitat i flexibilitat horària.
Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.

Condicions – Condiciones:
S’ofereix:
• Contracte laboral a jornada completa + guàrdies.
• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT més carrera professional.
• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.
• Incorporació immediata

Les persones interessades hauran de:
1. Registrar-se a http://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars.
2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME MIN 01 22
Termini de presentació de sol·licituds: 31 de gener de 2022