PERFIL PROFESSIONAL: metge especialista en Medicina Interna i Metge Especialista en Geriatria

CATEGORIA: metge especialista

REQUISITS: Titulació i Col·legiació

RÈGIM: Règim General de la Seguretat Social

DEDICACIÓ: Jornada Completa (1699 h / anuals)

HORARI: De dilluns a divendres (4 jornades de matí i 1 jornada de tarda) i participació en calendari de guàrdies de caps de setmana i festius amb la resta de facultatius

CONTRACTE: INDEFINIT

CONVENI: Establiments Sanitaris Privats Hospitalització CCAA Cantàbria (2018-2019) i Pacte d’Empresa (2018-2020)

RETRIBUCIÓ: Rang salarial: 55.000-60.000 Euros Bruts Anuals (guàrdies incloses)

Contacte: Eva Salmón Calva

Telèfon: 942 217 711

Email: hsclotilde.recursoshumanos@hsjd.es

Arxiu PDF amb tota la informació