Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Fundació Sant Hospital La Seu d'Urgell

CIF

Q2500012F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Gemma Nadal Bolló

Email

rh@fsh.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

605847448

Especialitat - Especialidad

Medicina Interna

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

La Seu d'Urgell

Funcions - Funciones

– Atenció al malalt ingressat en planta d'hospitalització

– Soport Clínica a altres especialitats.

– Consultes externes de l'especialitat

– Guardies localitzables

Requisits - Requisitos

1.- Llicenciatura en medicina i cirurgia

2.- Esepecialitat en Medicina Interna

3.- Es valorarà titulacio via MIR

4.- Experiència en lloc similar

5.- Coneixements informàtics a nivell d'usuari

Condicions - Condiciones

– Contracte indefinit

– Salari segon Conveni SISCAT més comement de fidelització

– Reconeixement Carrera Professional

– Jornada Completa

– Incorporació immediata

– Formació continuada interna i externa

– Equip cohesionat i col.laborador amb càrrega assistencial adecuada

– Entorn amb alta qualitat de vida amb flexibilitat horaria