Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT TERRES DE L’EBRE

CIF

Q4300352D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

RECURSOS HUMANS

Email

recursoshumans.hcme.ste@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977044838

Especialitat - Especialidad

MEDICINA INTERNA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

MORA D’EBRE

Funcions - Funciones

L’HOSPITAL COMARCAL DE MÓRA D’EBRE CERCA METGE/ESSA ADJUNT/A ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA

Requisits - Requisitos

Es requereix:

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna.

• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola o en el seu defecte degudament homologats pel Ministeri competent, o estar en tràmits d’homologació.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Condicions - Condiciones

Es valorarà:

• Experiència laboral com metge/essa especialista en Medicina Interna en l’àmbit hospitalari.

• Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits).

• Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.

• Capacitat de treball en equip.

• Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.

• Disponibilitat i flexibilitat horària.

Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.

S’ofereix:

• Contracte laboral a jornada completa i jornada complementària d’Atenció Continuada (guàrdies localitzables).

• Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT.

• Participació en sistema per a la incentivació, promoció i desenvolupament professional.

• Participació en sistemes d’incentivació per objectius.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://borsadetreball.hcme.salutebre.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars.

2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME MIN 06 23

Termini de presentació de sol·licituds: 31 de juliol de 2023