Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Hospital Comarcal Mora d'Ebre

CIF:
Q4300352D

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Recursos Humans

Email:
rlabhmora@grupsagessa.com

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
977044838

Especialitat – Especialidad:
Medicina Interna

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
Mora d'Ebre

Funcions – Funciones:
L’Hospital Comarcal de Móra d'Ebre cerca Metge/essa Adjunt/a Especialista en Medicina Interna

Requisits – Requisitos:
-Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Interna.
-Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
-Coneixements de llengua catalana, oral i escrit.
-Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM (*).

Condicions – Condiciones:
-Contracte laboral a jornada completa + guàrdies.
-Remuneració segons Conveni Col·lectiu SISCAT més carrera professional.
-Participació en sistemes d’incentivació per objectius.
-Incorporació immediata.

Es valorarà:

-Experiència laboral com metge/essa especialista en Medicina Interna en l’àmbit hospitalari.
-Formació addicional especifica per al lloc de treball (indicant el número d’hores/crèdits).
-Capacitat de treball en equip.
-Bones aptituds pel tracte amb l’usuari.
-Disponibilitat i flexibilitat horària.
-Es busca professional amb actitud creativa, dinàmica, amb capacitat de lideratge i acostumat a la presa de decisions. Amb iniciativa, dinamisme, extraversió, capacitat de treball en equip i dots de comunicació.-
-Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a http://hcme.borsadetreball.grupsagessa.cat i introduir totes les dades personals i curriculars.
2. Imprescindible completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació).
3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi: HCME MIN 10 21
Termini de presentació de sol·licituds: 05 de novembre de 2021