Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Crispi

Email

dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

661742738

Especialitat - Especialidad

Medicina Interna

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Barcelona

Funcions - Funciones

Pròpies d’un servei d’urgencies

Requisits - Requisitos

• Metge especialista via MIR o homologat en una especialitat relacionada amb l’àrea mèdica (medicina familiar, interna, geriatria, etc.)

• Mancant l’especialitat, es requereix experiència en servei d’urgències hospitalàries.

• Residència a Barcelona o zona costanera nord o que pugui residir en la zona.

Condicions - Condiciones

• Contractació laboral estable a jornada completa o parcial

• Torns de treball de demà o tarda de dilluns a divendres i guàrdies de 12 o 24 h.

• Sou anual brut a convenir segons experiència aportada + variables (carrera professional, plusos)

• Incorporació immediata amb possible adaptació als temporització de la persona a incorporar.