Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

In Talent Lab

CIF

B67422022

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Dolors Crispi

Email

dcrispi@intalentlab.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

661742738

Especialitat - Especialidad

Medicina Interna

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Provincia de Girona

Funcions - Funciones

El servei està format per 10 especialistes i es responsabilitza de l'atenció al pacient hospitalitzat per a qualsevol patologia mèdica, inclòs els ingressos en la Unitat de Cures Intermèdies, el suport de les patologies mèdiques dels pacients ingressats als Serveis quirúrgics, atenció a Consultes Externes i suport al Servei d'Urgències.
També es disposa d'una Unitat de Medicina Ambulatòria en format Hospital de Dia (insuficiència cardíaca, MPOC i Tractaments nebulitzats per gèrmens multiresistents…), Unitat de Diagnòstic Ràpid i Unitat d'Infecció per VIH.
L'Atenció Continuada és realitza amb guàrdies de presència física.
Es disposa de l'acreditació per a la formació de Metges Interns Residents en Medicina Interna.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina.
• Especialitat en medicina interna, via MIR, homologada o en tràmit.

Condicions - Condiciones

• Contractació indefinida a jornada completa.
• Retribució segons conveni col·lectiu de treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Català.
• Formació continuada i carrera professional.
• Incorporació a negociar.