Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

HOSPITAL SANT CELONI

CIF

G08552739

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

SANDRA BOBE

Email

persones@hsceloni.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

610590013

Especialitat - Especialidad

Medicina Interna

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Sant Celoni (Barcelona)

Funcions - Funciones

L’hospital de Sant Celoni precisa incorporar un metge en el Servei de Medicina Interna. El servei de Medicina interna del Hospital de Sant Celoni es un servei transversal i dinamitzador a càrrec de l’àrea d’hospitalització d’aguts i Atenció Intermèdia amb una estructura de Hospital de Dia, Unitat de Diagnòstic Ràpid i consultes externes.


Requisits - Requisitos

Requisits:

Títol d’especialista en Geriatria/Medicina Interna o Medicina familiar i comunitària preferentment via M.I. R
El/la professional hauria de complir les següents competències:
• Compromís
• Integritat
• Atenció Centrada en la Persona
• treball en equip i cooperació,
• comunicació i empatia,
• orientació a resultats,
• presa de decisions
• adaptació al canvi i flexibilitat

Condicions - Condiciones

Es valorarà:

Experiència prèvia en el àmbit assistencial especialment en el pacient fràgil

S’ofereix:

Contracte indefinit a jornada completa
Retribució salarial segons Conveni SISCAT

Documentació i termini de presentació:

Els/les interessats/des hauran de presentar el seu currículum i sol·licitud a l’Àrea de RRHH persones@hsceloni.cat