Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

MEDICINA NUCLEAR

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:

• Experiència laboral com metge/essa especialista en medicina nuclear en l’àmbit hospitalari.

• Experiència acreditada en PET i cirurgia radioguiada.

• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores)

• Experiència docent i investigadora.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’Especialista en Medicina Nuclear.

• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.

• Llicència de supervisor/a d’instal•lacions radioactives.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa.

• Possibilitat de realitzar jornades complementàries remunerades.

• Retribució competitiva segons conveni colectiu.

• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a: https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)

3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA MN 12 23

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de gener de 2024

Contacte: Dr. Jordi Fuertes Manuel (Coordinador Clínic del Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) mòbil: 667630257; e-mail: jordi.fuertes@salutsantjoan.cat