Objectius:

La Secció Col·legial de Metges en Exercici Lliure, té com a finalitat primordial la defensa dels interessos dels metges que practiquen aquestes modalitats d’exercici de medicina privada i assegurança lliure.

Reglament: